USŁUGI

Drelich Bau

Nasza firma budowlana zajmuje się przede wszystkim dwoma pierwszymi etapami prac budowlanych. Przy rozpoczęciu budowy jakiegokolwiek budynku, milowym krokiem jest doprowadzenie inwestycji najpierw do stanu zerowego, a później do stanu surowego otwartego. Zanim ekipa budowlana Drelich Bau zacznie wykonywać prace murowe, musi wybudować fundamenty, łącznie z postawieniem ścian fundamentowych i zaizolowaniem fundamentów. 

Zajmujemy się:

 • budową domów jednorodzinnych,
 • budową domów szeregowych i bliźniaków,
 • budową budynków wielorodzinnych,
 • budową biur,
 • budową budynków o przeznaczeniu przemysłowym, produkcyjnym/ budownictwem przemysłowym. 

Swoje usługi budowlane świadczymy na terenie:

 • Bawarii,
 • Saksonii,
 • Badenii-Wittenbergii.

  Drelich Bau

  Etapy budowy wykonywane przez naszą firmę to:

  1. Stan zerowy budowy

  Stan zerowy to początek rozpoczęcia budowy. Na tym etapie powstaje część podziemna budynku, czyli fundamenty. Jest to najważniejsza część tworzenia budynku, ponieważ od niej zależy trwałość całej konstrukcji. Błędy popełnione na tym etapie są trudne do naprawienia w późniejszej fazie budowy lub w trakcie użytkowania (np. źle zrobione hydroizolacje), więc warto wszystkiego dopilnować. Dlatego tak ważne jest, aby zlecić wykonanie tej pracy specjalistom takim jak my.

  Drelich Bau zajmuje się wylewaniem fundamentów, oznacza to, że przeprowadzamy następujące działania:

  • Wykonujemy podkłady betonowe,
  • Zajmujemy się zbrojeniem fundamentów,
  • Budujemy ławy, stopy i ściany fundamentowe.

   2. Stan surowy otwarty

   Stan surowy otwarty to etap budowy domu następujący po stanie zerowym i poprzedzający stan surowy zamknięty. Na tym etapie budowany dom ma już murowane ściany nośne, kominy, strop nad parterem i schody wewnętrzne, o ile w projekcie budowlanym zostały one zaprojektowane jako schody żelbetowe. Przy stanie surowym otwartym wykonujemy izolacje fundamentów oraz instalacje wodno-kanalizacyjną.

   Stan surowy otwarty — zakres naszych usług budowlanych:

   • konstrukcja ścian nośnych — zewnętrznych i wewnętrznych,
   • stropy,
   • kominy,
   • schody wewnętrzne.